CHATAŘSTVÍ / SUMMERHOUSES
VERONIKA ZAPLETALOVÁ
V roce 2009 jsem začala na téma své fotografické knihy CHATAŘSTVÍ - Architektura lidských snů a možností točit film. Vzniká autorský výtvarný dokumentární cyklus o osobnostech českých chat a jejich chatařů.

Jednotlivé díly vycházejí z kapitol knihy. Rozčleněny jsou na architekturu chatařství trempingu, první republiky a socialismu. Do nich jsou zapojovány ostatní tématické okruhy kapitol knihy: skleníky, objekty přestavěné z jiných objektů, vzájemné sociální chování staveb v krajině, ploty, zahradní sochařství a materiály.

Ústředními hrdiny filmu jsou téměř personifikované osobnosti chat. Chataři jsou zachycováni spíš ve svých úvahách ve vztahu k místu. Ačkoli se zdá, že jejich čas je rychlejší, než čas staveb a lesa, jako by ve filmu byli spolu se změnami počasí a hmyzem sice přítomní, ale vlastně skoro vizuálně nepostřehnutelní, nakonec jsou to chaty, jichž již třetina z knihy nafocené po roce 2000 neexistuje.

Film umožňuje, na rozdíl od fotografie a textu, pracovat s pohybem, časem, mluveným slovem a zvukem, a tedy přiblížit se k tématu malé velké architektury a její funkce naplňování lidského štěstí jinudy a představit téma Chatařství jinému okruhu diváků než prostřednictvím výstavy nebo knihy.

Producentem filmu je společnost Film & Sociologie s.r.o.