CHATAŘSTVÍ / SUMMERHOUSES
VERONIKA ZAPLETALOVÁ

Fotografický soubor Chatařství začal systematicky vznikat v roce 2000. Mezi roky 2000 až 2006 jsem fotila a mapovala chaty celé České republiky. Vybírala jsem exempláře výtvarně výrazné, takové, ve kterých se silně odráží osobnost jejich stavitele a majitele. Některé oblasti jsou zastoupeny více fotografiemi, neboť jsou v kreativitě projevu výraznější.

Chaty jsou fotografovány pouze z exteriéru, z místa, které je nejlépe vystihuje. Barevnost jsem udržovala pokud možno sytou, nezkreslenou, bez přímého slunečního svitu.

Od roku 2001 začíná projekt, který se pohybuje na hranici architektury, sochařství, instalace a fotografie, žít svým vlastním životem. Fantazie tvůrců českých chat je vystavována nejen u nás, ale i po celém světě. Proběhlo již kolem dvaceti samostatných a společných výstav.

Fotografie instaluji přímo na zeď na plastických destičkách v měnících se vzájemných kontextech. Každá instalace je odlišná a zároveň důležitá součást každé výstavy tohoto souboru. Principy kladení fotografií a jejich vzájemné působení jsou pokaždé podobné, ale vznikají vždy nové celky. Své přibližné místo mají chaty focené shora či zdola, zleva nebo zprava, které tvoří rám celku. Dále jsou ve vzájemném vztahu fotografie graficky (barevně nebo tvarově) výraznější, detaily, časově a tématicky shodné, nebo naopak odlišné. Vzniká tak provázaný organismus s absurdními vztahy a sousedstvími, po svém reflektující realitu.

Soubor obsahuje 500 fotografií chat, každou o rozměrech 13,3 cm x 20 cm na 2,8 cm silné desce. Fotografie jsou vybrány z několika tisíc naexponovaných kinofilmových negativů.