CHATAŘSTVÍ / SUMMERHOUSES
VERONIKA ZAPLETALOVÁ

Kniha CHATAŘSTVÍ - Architektura lidských snů a možností vyšla v roce 2007 ve vydavatelství Era v Brně, v edici Era Extra a zpracovává stejnojmenný fotografický soubor. Přibližuje veřejnosti výtvarnou osobitost staveb mizejícího typicky českého fenoménu, objevuje jeho doposud přehlíženou estetiku spojenou s funkcí a snaži se určit vlivy, kterými byly stavby chat bezděčně inspirovány. Zkoumá, po čem vlastně lidé touží, získají-li prostor ke zhmotnění svých snů,
k vytvoření místa, jehož jedinou funkcí je, aby se tam jeho majitel cítil šťastný.

Na rozdíl od instalace fotografií je kniha rozdělena na tématické kapitoly:
úvod, vliv prvorepublikové moderní architektury, období socialismu 1948 - 1989, přestavěné z jiných objektů, sociální vztahy, skleníky, ploty, zahradní sochařství, materiály.

Jednotlivé kapitoly doplňuji množstvím chronologicky seřazených dobových citátů, s určením doby vzniku, byla-li tato informace dostupná, a volně je propojuji s hlavním textem odkazy. Citáty pocházejí z úvodních textů knih týkajících se nejčastěji výstavby chat, ale i z vědeckých studií nebo krásné literatury. Vypovídají z mého pohledu nejvýmluvněji o době, myšlení, postojích a podmínkách, za jakých chatařství v různých dobách vznikalo. Mozaika citací se chová podobně jako výstavní projekt. Jednotlivé výroky mohou vyjadřovat zcela protichůdné názory. Stejně jako fotografie je divák nemusí vnímat jako celek, může se u některého zastavit a nahlédnout, jak se během doby měnil úhel pohledu.

Do knihy přispěly osobnosti z různých oborů. Václav Cílek píše o chatařství z pohledu kulturní antropologie všedního dne, Rostislav Švácha zkoumá chaty architektů a jejich vliv na vznik chat lidových a opačně, Jiří Škabrada srovnává chatařství s lidovou architekturou, Tomáš Pospěch píše o celku jako o výtvarném projektu. Já píši „uměleckodějinné pojednání o lásce, naivitě a upřímnosti stavitelů a o gumových figurkách na tyčkách pro rajčata..."

Místopisné popisky a datování chat jsou přibližné.
Kniha je dvojjazyčná (česko anglická), má 114 stran a 500 barevných ilustrací. Šířkový formát odpovídá velikosti i hmotě původních snímků.