CHATAŘSTVÍ / SUMMERHOUSES
VERONIKA ZAPLETALOVÁ
CHATAŘSTVÍ - Architektura lidských snů a možností sleduje osobité stavby mizejícího českého fenoménu. Toto zhmotnělé lidské štěstí zachycuji od roku 2000 na fotografiích, 2007 v knize a od roku 2009 ve výtvarně dokumentárním filmu. 

CHATAŘSTVÍ zaznamenává aktivitu specificky českou a soustřeďuje se na výsledky její tvořivosti. Zachycuje mizející fenomén, architekturu chat spojenou se štěstím jejích majitelů a většinou i stavitelů. Sleduje chaty, v nichž se zrcadlí výrazná osobnost jejich stavitele ať už v negativním nebo pozitivním smyslu slova. Pohlíží na ně jako na zhmotnělé podoby lidských snů, neboť tyto stavby vytvářejí své vlastní světy, které jsou únikem z reality všedního dne. Nejsou nouzovými příbytky, jsou architekturou zabstrahovaného lidského štěstí. Nekrčí se skromně, ale rozpínají se fyzicky i duchem ve svém vymezeném miniprostoru. Pod tlakem doby se v nich odrážejí proměny společnosti, spoutané lidské tužby, názory, určitý typ trampského romantismu, vztah ke krajině, touha po přírodě, svobodě, ale i po příslušnosti ke komunitě, po kreativitě, po sebevyjádření propojená s kutilským pudem a relativní absencí náboženství. V české krajině jsou všudypřítomné a přesto přehlížené.